Cuza, Alexandru Ioan

Cuza, Alexandru Ioan, knez Moldavije i Vlaške (Bârlad, 20. III. 1820 – Heidelberg, 15. V. 1873). Sudionik moldavskog ustanka 1848, potom u izbjeglištvu do 1850. Za kneza Moldavije i Vlaške izabran 1859; godine 1862. obje kneževine sjedinio u rumunjsku državu. Pokušao provesti demokratske reforme; utemeljio sveučilišta u Iaşiju i Bukureštu. Izazvao otpor boljara, prisiljen na abdikaciju (1866) i napuštanje zemlje.