cvat

cvat, skup cvjetova na zajedničkoj cvjetnoj stapci. Može biti grozdast i račvast (paštitast). Grozdasti cvat ima oblik grozda (npr. u zumbula), klasa (trputac), klipa (kukuruz), mace ili rese (vrba), štita (trešnja), glavice (suncokret), metlice (jorgovan), gronja (bazga). Račvasti cvat može biti jednokraki paštitac kao pahalica (npr. u perunika), kovrčica (potočnica), svitak (blitva), srpak (Juncus), zatim dvokraki paštitac (porodica karanfila) i višekraki paštitac (mlječika).

cvat, perunika

cvat, bazga

cvat, mlječika

cvat, vrba

cvat, jorgovan

cvat, karanfil

cvat, potočnica

cvat, suncokret

cvat, trešnja

cvat, zumbul