Cvetajeva, Marina Ivanovna

Cvetajeva, Marina Ivanovna, ruska pjesnikinja (Moskva, 8. X. 1892 – Jelabuga, 31. VIII. 1941). Jedna od najznačajnijih ruskih pjesnikinja XX. stoljeća. Rusiju napušta 1922. i živi u Berlinu, Pragu i Parizu, da bi se u domovinu vratila 1938, gdje će biti izložena represiji režima. Pjesnički počeci su joj u znaku simbolizma, da bi se poslije razvila u samosvojnu pjesnikinju kroz čiju se liriku prelama društvena i filozofska problematika, kao i specifična pitanja ženstvenosti, ljubavi i osobne tragedije. Važnije zbirke: Večernji album; Čarobni fenjer; Rastanak; Zanat.