Cvetković, Dragiša

Cvetković, Dragiša, srpski političar (Niš, 15. I. 1893 – Pariz, 18. II. 1969). Pravnik, jedan od čelnika Srpske radikalne stranke. Ministar vjera u jugoslavenskoj vladi 1928–29; u oporbi 1929–35. Ministar za socijalnu politiku i zdravstvo 1935–39. Predsjednik vlade 1939–41. Potpisao 24. VIII. 1939. sporazum s predsjednikom HSS-a → dr. Vladkom Mačekom kojim je utemeljena Banovina Hrvatska. Potpisao pristup Jugoslavije Trojnom paktu 25. III. 1941. Već dva dana poslije njegovu je vladu oborio u vojnom puču → Dušan Simović. Od 1943. živio u emigraciji.