Cvijić, Jovan

Cvijić, Jovan, srpski geograf (Loznica, 11. X. 1865 – Beograd, 16. I. 1927). Začetnik geografske znanosti u Srbiji. Istraživao krš i Balkanski poluotok. Član više akademija i znanstvenih društava. Cvijićeve antropogeografske postavke često su bile podlogom velikosrpske politike; nastojao je “znanstveno” utemeljiti srpska posezanja na hrvatske, makedonske i albanske teritorije. Kao stručnjak sudjelovao u jugoslavenskom izaslanstvu na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. i 1920. Djela: Fenomen krš (Karstphänomen, 1894), Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje (La péninsule Balkanique, 1918, srpsko izdanje I, 1922, II, 1931), Geomorfologija (I–II. 1924–26) i dr.