cvjetar, jabučni

cvjetar, jabučni, Anthonomus pomorum
cvjetar, jabučni (Anthonomus pomorum), jabučna pipa, kukac kornjaš iz porodice pipa (Curculionidae). Jajolika je tijela, crvenkastosmeđe boje, pokrivenog sivim dlačicama. Glava je produžena u rilo na vrhu kojega su usni organi za grizenje. Ženka ostavlja jaja u cvijetu jabuke, gdje se razvijaju ličinke, te je štetočina.