Cybulski, Zbigniew

Zbigniew Cybulski
Cybulski, Zbigniew, poljski filmski i kazališni glumac (Kniaże, danas kraj Ivano-Frankivska, Ukrajina, 3. XI. 1927 – Wrocław, 8. I. 1967). Započeo kao avangadni kazalištarac, proslavio se tragičnom ulogom mlada, dezorijentirana junaka u filmu → Andrzeja Wajde Pepeo i dijamant (1958) kojom je prozvan istočni → James Dean. Ostali važniji filmovi: Osmi dan u tjednu (1958), Noćni vlak (1959), Nevini čarobnjaci (1960), Ljubav u dvadesetoj (1962), Rukopis pronađen u Zaragozi (1965).