Čabar

Čabar, grad i središte gradskoga upravnog područja, Primorsko-goranska županija, Gorski kotar, u dolini rijeke Čabranke, na 523 m nadmorske visine, uz hrvatsko-slovensku granicu, 40 km sjeverozapadno od Delnica; grad ima 412, a gradsko upravno područje 3770 stanovnika (2011). Drvna industrija. Poljodjelstvo; stočarstvo; ribnjačarstvo (pastrva). Turizam. Župna crkva sv. Antuna Padovanskoga (1663), kaštel Zrinskih s etnološkom i lovačkom zbirkom, dvor obitelji Paravić (XIX. stoljeće). Prvi se put spominje 1642. kao posjed Zrinskih. Zahvaljujući obližnjim rudnicima limonita, Petar Zrinski je u Čabru 1651. dao izgraditi talionicu željeza i kovnicu, što je potaknulo doseljavanje stanovništva (iz Kranjske) i brži gospodarski razvoj. Nakon sloma Zrinsko-frankapanske urote (1670) pripao Dvorskoj komori. U posjedu obitelji Paravić (1798–1866) i Ghyczy (1866–1945). Industrijalizacijom nakon II. svjetskog rata u Čabru započinje depopulacija. Čabarskom gradskom upravnom području pripada 41 naselje, od kojih su dva nenaseljena, a 10 naselja ima 10 ili manje stanovnika.