Čad

Čad, jezero
Čad (franc. Lac Tchad, arap. Bahr as Salam), jezero u z dijelu sr. Afrike, pripada Čadu, Nigeru, Nigeriji i Kamerunu. Površina 10 000–26 000 km2, ovisno o pritjecanju (90%) i padalinama (10%); duboko 4–11 m. Dubina i površina ovise o dotoku pa sezonski znatno variraju. Tijekom velikih suša 1980-ih površina mu se smanjila na samo 4000 km2. Gl. pritoci: Chari, Yedseram, Ngadda, Komadugu. U obalnom području poljodjelstvo (uzgoj dure). Ribolov. Ležišta natrijeva karbonata. Č. je ostatak jezera koje je poč. holocena obuhvaćalo više od 300 000 km2.