čađavac

čađavac, varijetet kvarca ili kremena; čađav, crnosmeđ, katkad sive boje, proziran, uzroci obojenosti jesu defekti u strukturi; dolazi često zajedno s kremenom prozircem u kojeg može prijeći grijanjem; vezan uz pegmatitne žile u granitima i gnajsevima. Kod nas na Moslavačkoj gori.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: