čagalj

čagalj, Canis aureus
čagalj (iz turskog preko perzijskog), Canis aureus, vrsta zvijeri iz porodice pasa (Canidae). Sličan vuku, ali je manji, sivožute boje, kitnjasta repa. Živi u stepama Azije, a u Europi u Mađarskoj, na Balkanskom poluotoku, Korčuli i Pelješcu. Napada stoku, manju divljač, perad, hrani se i strvinom, za čovjeka nije opasan. Noću neugodno zavija, tuli i urliče. Srodni su mu afrički šakal i američki prerijski vuk.