Črnčić (Crnčić), Ivan

Ivan Črnčić
Črnčić (Crnčić), Ivan, hrvatski povjesničar i kroatist (Polje na Krku, 2. V. 1830 – Rim, 7. I. 1897). Doktorirao teologiju u Beču (1861). Tajnik Krčke biskupije (1861), u Rimu kanonik crkve sv. Jeronima i ravnatelj Hrvatskoga kaptola svetoga Jeronima. Istraživao i objavljivao arhivsko gradivo iz hrvatske crkvene i kulturne povijesti, poglavito glagoljaštva Istre i Kvarnera (Najstarija poviest krčkoj, osorskoj, rabskoj, senjskoj i krbavskoj biskupiji, 1867. i dr.). Član JAZU od 1882.