Čulinović, Ferdo

Ferdo Čulinović
Čulinović, Ferdo, hrvatski pravnik (Karlovac, 17. V. 1897 – Zagreb, 15. IX. 1971). Doktorirao pravo 1922. Viši činovnik u carini i pravosuđu 1919–42. Pristupa antifašističkom pokretu 1943; Predstojnik Odjela za pravosuđe i tajnik zakonodavne komisije ZAVNOH-a; tajnik Komisije za ratne zločine. Profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 1945. Redovni član JAZU od 1962. Djela: Seljačke bune u Hrvatskoj; Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja XIX. i XX. vijeka; Riječka država; Slom stare Jugoslavije; Jugoslavija između dva rata (I–II) i dr.