Ćaba

Ćaba
Ćaba (arapski: Ka’ba kocka), hrvatski oblik udomaćen od davnine i prešao u narodne pjesme; glavna džamija u Meki, četvrtasta oblika, kojoj se svi muslimani okreću u molitvi; sve džamije na svijetu okrenute su u njezinu smjeru. Obredi hadža (hodočašća) vezani su uz nju, a oko Ćabe se obavlja tavâf (vjerski obilazak), koji počinje od el-Hadžerul-esveda (svetoga crnoga kamena), uzidanog u sjeveroistočni ugao džamije. Ćaba se pokriva svake godine crnim svilenim pokrivačem. Prema Kuranu, sagradili su je Ibrahim (Abraham) i sin mu Ismail.