ćehaja

ćehaja (turski: kehaya od arapskog: ketḫudā) 1. Upravitelj imanja (na dvoru cara ili kod spahije). 2. Vezirov zastupnik ili zamjenik. 3. Starješina sela, emafa (ceha), naselja, varoši.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: