Ćepulić, Vladimir

Vladimir Ćepulić
Ćepulić, Vladimir, hrvatski liječnik (Novi Vinodolski, 23. III. 1891 – Zagreb, 23. III. 1964). Studirao medicinu u Innsbrucku, Berlinu i Beču. Godine 1921. osnovao prvi antituberkulozni dispanzer u kontinentalnoj Hrvatskoj i prvu školu za medicinske sestre u Hrvatskoj (Škola za sestre pomoćnice). Ravnatelj Instituta za tuberkulozu i redoviti profesor ftizeologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (do 1945). Ponajviše se bavio organizacijom antituberkulozne službe u Hrvatskoj te proučavanjem socijalnih čimbenika u epidemiologiji tuberkuloze. Bio je predsjednik Liječničkoga zbora (1935–45).