ćilim

ćilim, Sedžada, molitveni ćilim

ćilim, perzijski

ćilim, Baranja
ćilim (turski: kilim), prostirač, pokrivač ili zastor od vune, lana, konoplje, svile ili pamuka, tkan tehnikama klječanja, pretkivanja, prebiranja i sl. Ćilimi hrvatske pučke proizvodnje pretežno su vuneni (Dalmacija, Lika, Slavonija, BiH), s rutavim ili glatkim licem, npr. biljac u Lici, klječani ćilimi iz Bosne. Uz bogatstvo (starijih) jednostavnih geometrijskih i (mlađih) stiliziranih biljnih motiva nar. tkanja, primjetni su više ili manje arhaični strani utjecaji. Datirani primjerci ćilima u nas potječu s početka XIX. stoljeća; tek u 70-im godinama XIX. stoljeća k nama prodiru sintetske boje, što postaje indikatorom starosti ćilima.