Ćimić, Esad

Ćimić, Esad, bošnjački sociolog (Mostar, 3. VI. 1931). Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1966–76. Suosnivač studija sociologije i profesor Filozofskog fakulteta u Zadru 1976–82. Profesor sociologije na Sveučilištu u Beogradu 1982–92. Direktor Instituta za primijenjena društvena istraživanja u Zagrebu 1992. Djela: Čovjek na raskršću (1975), Drama ateizacije (1984), Ateizam kao povijesni humanizam (1988), Politika kao sudbina (1989), Metodologijski doseg istraživanja unutar sociologije (1991), Sveto i svjetovno (1992).