Ćiril Jeruzalemski

Ćiril Jeruzalemski, biskup, crkveni pisac (Jeruzalem, 313/15 – Jeruzalem, 386). Još kao svećenik održao glasovite kateheze (347–348); biskup Jeruzalema. Protivnik arijevaca, jedan od glavnih predstavnika homousijevaca, koji su faktično priznavali Nicejski sabor (325), ali nisu prihvaćali izraz homoousios (tj. da je Krist istovjetan s Ocem). Poslije se posve priklonio nicejskom krugu, više godina živio u progonstvu. Vratio se 378. u Jeruzalem, sudjelovao 381. na Drugom općem saboru u Carigradu. Djelo: 23 kateheze i jedna pretkateheza.