Ćulinović, Juraj (Giorgio Schiavone)

J. Ćulinović (Giorgio Schiavone) Majka božja s djetetom, London, National Gallery
Ćulinović, Juraj (Giorgio Schiavone), hrvatski slikar (Skradin, između 1433. i 1436 – Šibenik, 6. XII. 1504). Učenik padovanskoga slikara F. Squarcionea; neko vrijeme boravi u Zadru, potom u Šibeniku, gdje se oženio kćerkom Jurja Dalmatinca. O njegovu umjetničkom radu znamo malo, ali postoji mnoštvo dokumenata o njegovim trgovačkim prijevarama i sudskim parnicama. Sva su njegova potpisana djela nastala za boravka u Padovi (Poliptih iz crkve sv. Nikole, London; Poliptih iz crkve sv. Franje u Padovi, srednji dio u Berlinu, a bočna krila u Padovi; Majka Božja s djetetom, Torino; Majka Božja s djetetom, Baltimore i Portret muškarca, Pariz). Pripisuju mu velik broj kvalitetno naslikanih Madona i svetaca. Od radova u Hrvatskoj pripisuje mu se Majka Božja s djetetom na prijestolju iz Šibenika (samostan sv. Lovre). Ćulinović je ranorenesansni slikar; naglašava individualizam fizionomija, često grotesknih; obilato rabi antičke arhitektonske i dekorativne elemente (mrtve prirode, festoni s voćem i cvijećem); krajolici i kolorit vezuju ga za venecijansko slikarstvo. Utjecao na slikare Carla i Vittorea Crivellija.