Dabinović, Antun

Dabinović, Antun, hrvatski pravnik (Trst, 15. XI. 1882 – Trst, 31. X. 1964). Diplomirao pravo i filozofiju u Grazu, gdje je doktorirao povijest 1928. Isprva srednjoškolski profesor, potom profesor hrvatske pravne povijesti na Sveučilištu u Zagrebu 1937–45. Nakon II. svjetskog rata vratio se u rodni Trst. Djela: Kotor pod Mletačkom republikom (1934), Hrvatska državna i pravna povijest (1940), Narodni preporod Italije (I–II, 1939), Otkada postoji kmetstvo (1940).