Daniélou, Jean

Daniélou, Jean, francuski katolički teolog (Neuilly-sur-Seine, 14. V. 1905 – Pariz, 20. V. 1974). Isusovac; od 1944. profesor i dekan Teološkoga fakulteta na Katoličkom institutu u Parizu; kardinal od 1969; član Francuske akademije od 1972. Jedan od značajnijih katoličkih teologa u poratnom razdoblju; kao teolog sudjeluje na II. vatikanskom saboru. Autor više djela u kojima proučava Bibliju, crkvenu i duhovnu povijest ranoga kršćanstva, te židovsko-kršćanske odnose. Glavna djela: Platonizam i mistična teologija (1944), Origen (1948), Teologija judeokršćanstva (1958), Crkva apostola (1970).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: