Dantzig, George Bernard

Dantzig, George Bernard, američki matematičar (Portland, Oregon, 8. XI. 1914 – Palo Alto, 13. V. 2005). Savjetnik u vojsci SAD-a (1946–52), suradnik korporacije RAND (1952–60), profesor na sveučilištu u Berkeleyu (1960–66) i predsjednik institucije Operations Research Center i kompjutorskih znanosti na Stanfordovu sveučilištu (od 1966). Pridonio razvitku linearnoga programiranja.