Macan, Trpimir

Trpimir Macan, rad V. Kuliša
Macan, Trpimir, hrvatski povjesničar i leksikograf (Dubrovnik, 20. VIII. 1935). Doktorirao povijest u Zagrebu 1971. Od 1965. radi u Leksikografskom zavodu u Zagrebu kao urednik povijesne struke u više enciklopedijskih i leksikonskih izdanja (od 1990. glavni urednik Hrvatskoga biografskog leksikona). U znanstvenom radu proučava povijest Dubrovnika i njegova kraja, kao i neretvanskoga područja te djelovanje hrvatskih političara XIX. i XX. stoljeća. Uredio Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX stoljeća Vjekoslava Klaića, Pregled povijesti hrvatskog naroda Ferde Šišića (1975) i dr. Temeljno djelo Povijest hrvatskog naroda (1971) bilo je uništeno u represijama nakon sloma hrvatskoga proljeća (1992. novo dopunjeno i prošireno izdanje). Druga važnija djela: Miho Klaić (1980), Iz povijesti Donjeg Poneretavlja (1971), Susreti s hrvatskom Klio (1991), Povijesni prijepori (1992), Rt Oštra u povijesti i politici (1998), Posljednja opsada Dubrovnika (2001), Hrvatskom prošlosti: pogledi i osvrti (2011) i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: