Davy, Humphry

Humphry Davy, Davyjeva svjetiljka

Humphry Davy
Davy, Humphry, engleski kemičar i izumitelj (Penzance, Cornwall, 17. XII. 1778 – Ženeva, 29. V. 1829). Profesor u Londonu i predsjednik Royal Society (od 1820). Utemeljitelj elektrokemije. Otkrio anestetsko djelovanje dušičnog oksida (takozvanoga rajskog plina) i s pomoću elektrolize kemijske elemente barij, natrij, kalij, magnezij, bor i stroncij (1808, 1809). Otkrio električni luk između ugljenih elektroda i izumio rudarsku sigurnosnu svjetiljku (1816). Dao definiciju kiselina kao spojeva s vodikom (a ne s kisikom – Lavoisier).