Dawes, Charles Gates

Dawes, Charles Gates, američki bankar i političar (Marietta, Ohio, 27. VIII. 1865 – Evanston, Illionis, 23. IV. 1951). Potpredsjednik SAD-a (1925–29), dobitnik Nobelove nagrade za mir 1925. (zajedno sa Sir Austenom Chamberlainom), autor djela Dnevnik Velikoga rata; Bilješke kao potpredsjednik; Dnevnik reparacija; Bankarski sustav SAD-a i dr. Svjetski poznat po svojoj ulozi u izradi tzv. Dawesova plana. Saveznici su 1921. odredili da Njemačka mora platiti ratne reparacije od 132 milijardi zlatnih maraka i 26% vrijednosti svojeg izvoza do otplate reparacija. Ubrzo se pokazalo da joj je to nemoguće (u uvjetima općega ekonomskog slabljenja i teške inflacije). Odbor stručnjaka na čelu s Dawesom izradio je plan otplate koji je uviđao važnost ekonomske stabilnosti Njemačke i predvidio u tu svrhu početni zajam Njemačkoj u iznosu od 800 milijuna zlatnih maraka te reorganizaciju Reichsbanke. Nije određen ukupan iznos otplate, već samo rata koja je trebala prve godine iznositi 1 milijardu zlatnih maraka i narasti do 1928. na 2,5 milijarde. Saveznici i Njemačka prihvatili su Dawesov plan 16. VIII. 1924. Vjerovalo se 1929. da je Dawesov plan uspio te da se mogu ublažiti mjere kontrole Njemačke i utvrditi konačnu veličinu i rate reparacija. Učinjeno je to → Youngovim planom.