de iure

de iure (latinski: po pravu), sa stajališta prava; u skladu s pravnim propisom ili pravnim poretkom. Označuje postojanje pravnog stanja koje može biti u neskladu sa stvarnim stanjem stvari; npr., određena osoba posjeduje pravo vlasništva stvari, dok druga osoba stvarno posjeduje tu stvar i vrši vlasnička ovlaštenja i mimo volje vlasnika.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: