def

def (varijanta: daire; oba naziva su perzijski, arapski, turski i albanski) 1. Vrsta ručnog bubnjića. Na plitkom drvenom obruču s jedne je strane napeta koža, obruč je na nekoliko mjesta probušen, u otvore su umetnuti mjedeni pladnjići. Svirati se može udaranjem po koži prstima, udaranjem bubnjićem o koljeno svirača, potresanjem (pladnjići zveče), trljanjem palcem uz rub (tremolo pladnjića), udaranjem uz rub štapićima. U Europi poznat pod nazivom tambour basque ili tamburin. Može imati i osmerokutni okvir (dampha), a umjesto pladnjića s obiju strana okvira više malih prstena. 2. U Alžiru malen bubanj četverouglasta okvira, s obje strane zatvoren kožom ispod koje su napete crijevne žice.