Delibes, Léo

Delibes, Léo, francuski skladatelj (Saint-Germain-du-Val, 21. II. 1836 – Pariz, 16. I. 1891). Crkveni orguljaš i operni korepetitor, od 1881. profesor kompozicije na Konzervatoriju u Parizu. Izrazit melodičar, jedan od najomiljenijih opernih i baletnih stvaralaca svojega vremena. Skladao opere (najpoznatija Lakmé), balete (Coppélia; Sylvia), operete, kantate, zborove, popijevke, nešto klavirskih i crkvenih djela.