Delmati (Dalmati)

Delmati (Dalmati), ilirsko pleme, obitavalo na području između rijekâ Krke i Cetine, glavno središte: Delminij (Delminium) u Duvanjskom polju. Pretpostavlja se da ime Delmati potječe od njihova imena za ovcu (sačuvanog u albanskom: delme), što upućuje na stočarstvo (ovčarstvo) kao pretežitu granu njihova privređivanja. Jačaju nakon propasti ilirske države (←167) i šire se prema priobalju. Ubrzo dolaze u sukob sa susjednim Daorsima i grčkom naseobinom Issom (na Visu), kao i s grčkim naseobinama na kopnu (Tragurion, Epetion, Salona). Delmatski napadi na te naseobine i na rimske saveznike Daorse dovode do sukoba s Rimljanima te su iduće stoljeće i pol vođeni (s promjenjivim uspjesima) delmatsko-rimski ratovi. Nakon gušenja delmatsko-panonskog ustanka (9), Delmati su definitivno pokoreni, nakon čega započinje dugotrajan proces njihove romanizacije. Prema imenu Delmati Rimljani su svoju dotadašnju provinciju Ilirik nazvali Dalmacijom.