Demerec, Milislav

Demerec, Milislav, hrvatski genetičar (Kostajnica, 11. I. 1895 – Laurel Hollow, New York, 12. IV. 1966). Direktor odjela za genetiku Carnegijeva instituta u Cold Spring Harbouru, dopisni član JAZU. Istraživao mutabilne gene vinske mušice i bakterije, postavio mutacijsko-selekcijsku hipotezu o postanku bakterijske otpornosti na antibiotike, uzgojio mutante plijesni s većim prinosom penicilina od normalnih plijesni.