demografija

demografija (grčki), znanost koja istražuje stanovništvo i promjene u njemu uvjetovane povijesnim zbivanjima, gospodarskim i društvenim kretanjima. U širem značenju demografija se bavi proučavanjem brojnog stanja i prostornog razmještaja stanovništva, prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva i promjena u društvenim, ekonomskim i drugim strukturama koje imaju odraza na promjene u stanovništvu.