demografska ekspanzija

demografska ekspanzija, nagao rast stanovništva do kojega dolazi u drugom stadiju demografske tranzicije u kojem stopa nataliteta ostaje visoka a smanjuje se stopa mortaliteta. U Europi i Sjevernoj Americi došlo je do demografske ekspanzije u XIX. stoljeću. Danas je ona izrazita i puno snažnija u zemljama u razvoju, te se govori o demografskoj eksploziji. U nekima od njih stopa mortaliteta počela se smanjivati već 30-ih god. XX. stoljeća, ali je do punog zamaha demografske ekspanzije došlo u njima nakon II. svjetskog rata širenjem temeljne zdravstvene zaštite, suzbijanjem najtežih zaraznih bolesti, a osobito smanjenjem smrtnosti dojenčadi. Suvremeno neprekidno skraćivanje razdoblja u kojima se stanovništvo svijeta povećava za dodatnu milijardu ljudi ponajprije je odraz demografske ekspanzije u zemljama Azije i Latinske Amerike.