demografska tranzicija

demografska tranzicija, mijenjanje stopa nataliteta (rađanja) i mortaliteta (smrtnosti) od stanja u kojem su obje visoke do stanja u kojem su obje niske. Model demografske tranzicije, stvoren na temelju promjena stanovništva u Europi posljednjih stoljeća, govori o četiri stadija: (1) obje su stope visoke (iznad 40 ‰) (2) stopa nataliteta ostaje visoka, a stopa mortaliteta se smanjuje; tada je najveći rast stanovništva; (3) stopa nataliteta počinje padati, a stopa mortaliteta i dalje se snizuje; (4) obje su stope niske (oko 12 ‰). Dok su mnoge manje razvijene zemlje danas u drugom stadiju s naglim rastom stanovništva (→ demografska ekspanzija), u nekim je razvijenim zemljama stopa nataliteta pala ispod stope mortaliteta pa se stanovništvo u njima čak smanjuje.