demonstracija

demonstracija (latinski: pokazivanje; dokazivanje) 1. Javno izražavanje raspoloženja, želja i zahtjeva organiziranjem povorki, skupova i sl., povodom nekih društvenih i političkih događanja; iskazivanje javnog negodovanja, javni prosvjed. Sudionici se nazivaju demonstranti 2. Javno predstavljanje načina rada, primjene i sl. nekog proizvoda ili sustava. 3. pren Izazovno držanje.