Descartes, René

René Descartes
Descartes, René (latinizirano Renatus Cartesius), francuski filozof, matematičar, fizičar (La Haye, 31. III. 1596 – Stockholm, 11. II. 1650). Sudjelovao u Tridesetogodišnjem ratu, zatim je povučeno živio u Nizozemskoj, a pred smrt odlazi u Stockholm. Poznata je njegova izreka “Cogito, ergo sum” (Mislim, dakle jesam), kojom prikazuje da je istina istinita samo onda ako se očituje kao jasna i razgovjetna spoznaja. Descartesova filozofija je dualistička, priznaje dvije supstancije: materiju i duh, a smatra ih nezavisnima i međusobno suprotnima. Udario je temelje modernoj filozofiji jer prekida sa skolastikom i započinje novovjekovni racionalizam. U matematici uvodi koordinatni sustav, stvara vezu između algebre i geometrije, te osniva analitičku geometriju. Geometrijske tvorevine dobivaju pripadne algebarske izraze i prema njima mogu se ispitivati. Kao fizičar otkriva zakon loma svjetlosti, tumači postanak duge; u mehaniku uvodi pojam veličine gibanja i postavlja načelo da je zbroj veličina gibanja u svijetu nepromjenjiv. Glavna djela: Rasprava o metodi; Geometrija; Razmišljanja o prvoj filozofiji; Načela filozofije.