deuterij

deuterij, oznaka D ili 2H, teški vodik, izotop vodika čiji se atom sastoji od jezgre (deuterona) s jednim protonom i jednim neutronom (tj. maseni broj mu je 2) i jednim elektronom koji kruži oko jezgre. Na svakih milijun atoma vodika u prirodi dolazi prosječno 156 atoma deuterija. Pojavljuje se kao oksid D2O, tj. kao teška voda. Služi kao moderator neutrona u nuklearnim reakcijama. Identificiran je 1931. (→ Harold Clayton Urey, za što je 1934. dobio Nobelovu nagradu za kemiju) u spektru vodika.