Diels, Otto

Diels, Otto, njemački kemičar (Hamburg, 23. I. 1876 – Kiel, 7. III. 1954). Profesor u Berlinu i Kielu. Najvažniji mu je doprinos dienska sinteza (1928) koju je izveo, tada sa studentom, → Kurtom Alderom (Diels–Alderova reakcija ili sinteza), s kojim je podijelio Nobelovu nagradu za kemiju 1950. Ta je sinteza važna za proizvodnju organskih spojeva, posebno lijekova (kortizon).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: