dijamant

dijamant, veličine 1, 2, 3 i 4 karata

dijamant, način brušenja dijamanata
dijamant (alem-kamen) 1. Jedan od kristaliziranih oblika elementa ugljika. Najtvrđa prirodna tvar (po → Mohsovoj ljestvici tvrdoće 10), proziran, zbog primjesa može imati razne boje (crvena, smeđa, modra, crna, žuta). Jako lomi svjetlost i otuda mu vrlo lijep sjaj. Loš je vodič topline i elektriciteta. Nastaje kristalizacijom magme u velikim dubinama. Prozirni dijamant smatra se najskupocjenijim dragim kamenom (briljant). Mjeri se karatima (1 karat = 0,205 g). Najveći dio dijamanta nije prikladan za izradu nakita pa se koristi za mnoge tehničke svrhe (brušenje tvrdih materijala, rezanje stakla i dr.). Proizvodi se i sintetski iz grafita pri visokim tlakovima i temperaturama (od 1955). Poznatija nalazišta: Kimberley (Južna Afrika), Arkansas (SAD), Centralna Afrika, Sibir, Brazil, a čuveni primjerci su: Koh-i-noor (“gora svjetlosti”, u posjedu britanske krune od 1849), Cullinan, Excelsior, Hope, Veliki Mogul. 2. Vrsta vrlo sitnih tiskarskih slova od 4 tipografske točke (1,5 mm), prvi put izrađenih 1700. u Nizozemskoj.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: