dijaspora

dijaspora (grčki: raspršenost), raseoba, raseljeni dio nekog naroda ili vjerske zajednice izvan njihove postojbine uz zadržavanje vlastite kulture, vjere i običaja. Pojam se odnosi ponajprije na Židove, koji su nakon razaranja Jeruzalema 70. godine prognani i raspršeni. Hrvatska dijaspora, isprva se pojam odnosio na gradišćanske Hrvate i hrvatske manjinske enklave u Italiji, Mađarskoj, Slovačkoj i Moravskoj, a nakon 1990. rabi se za hrvatsko ekonomsko i političko iseljeništvo u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Australiji i Novom Zelandu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: