diktatura proletarijata

diktatura proletarijata, revolucionarna vladavina proletarijata po zamisli → Karla Marxa; politički sustav koji revolucionarnim prevratom uspostavlja radnička klasa nakon zbacivanja građanske klase s vlasti. Po → Vladimiru Iljiču Lenjinu i → Josefu Staljinu, samovlast komunističke stranke, njezina vodstva ili vođe uime proletarijata i nametanje načina života radničke klase cijelom društvu, podređenost komunističkoj ideologiji i autoritetu neizabranih revolucionarnih vođa; oblik totalitarne diktature.