Dilj

Dilj (Dilj-gora), gora na jugoistočnom rubu Požeške kotline, Slavonija; najviši vrh Jurje brdo (471 m). Pruža se u smjeru istok–zapad. Leži između Save, Orljave, Londže i Biča; odvaja Požešku kotlinu od Posavine. U jezgri građena od stare kristalične osnove, pokrivena mlađim tercijarnim naslagama. Nekadašnje hrastove šume (osim na bilu) zamijenio kulturni pejsaž. Na južnim ograncima uzgaja se vinova loza. Sjevernim podnožjem prolazi cesta Požega–Đakovo, a južnim autocesta Zagreb–Lipovac i željeznička pruga Zagreb–Slavonski Brod–Vinkovci. U podnožju veća naselja: Slavonski Brod, Pleternica, Oriovac i Sibinj.