dioničko društvo

dioničko društvo, akcionarsko društvo, poduzeće koje svoj temeljni kapital prikuplja izdavanjem dionica. Glavni organ upravljanja je skupština dioničara. Ona razmatra financijske izvještaje društva, odlučuje o raspodjeli dobiti, donosi smjernice za rad i druge važnije odluke. Po engleskom, skandinavskom, belgijskom i talijanskom sustavu skupština bira upravni odbor (odbor direktorâ), a on kolektivno upravlja društvom ili imenuje generalnog direktora i nadzire njegov rad. U SAD-u je predsjedatelj upravnog odbora obično glavni izvršni dužnosnik (→ CEO). Po njemačkom sustavu, koji je primijenjen i u nas (a dijelom i u Francuskoj), skupština bira nadzorni odbor koji ne smije sam upravljati već imenuje upravni odbor za neposredno upravljanje poduzećem i nadzire njegov rad. Dionička društva su pogodan oblik prikupljanja velikih kapitala za krupne pothvate kakve ne bi mogli financirati ni najbogatiji pojedinci. Stoga su npr. odigrala veliku ulogu prilikom gradnje željezničke mreže u Zapadnoj Europi i Sjevernoj Americi u XIX. stoljeću. Današnja najveća poduzeća u svijetu su dionička društva.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: