dioptrija

dioptrija (grčki: dioptron zrcalo), nezakonita i međunarodno nestandardizirana jedinica jakosti optičkih leća. Jednaka je recipročnom metru (dpt = m-1), tj. leća je jaka 1 dpt ako joj je žarišna daljina 1 m, leća jakosti 2 dpt ima žarišnu daljinu od 0,5 m. Leća sabirača ima predznak +, a leća rastresača predznak -.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: