O’Hara, John

John O’Hara
O’Hara, John, američki književnik (Pottsville, Pennsylvania, 31. I. 1905 – Princeton, 11. IV. 1970). U romanima realistički slika svijet i društvo američkih gradića u kojima je prošlost u sukobu sa sadašnjošću, a intimni život sukobljen s javnim. Djela: Sastanak u Samarri; Žestina života; Prijatelj Joey; S terase; Ulica North Frederick br. 10.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: