Djagiljev (Diaghilev), Sergej Pavlovič

Sergej Pavlovič Djagiljev
Djagiljev (Diaghilev), Sergej Pavlovič, ruski kazališni poduzetnik (Selišči, kraj Novgoroda, 19. III. 1872 – Venecija, 19. VIII. 1929). Od 1897. novinar, u Sankt Peterburgu objavljivao časopis Svijet umjetnosti. U Parizu 1906. priredio izložbu srednjovjekovne ruske umjetnosti, 1907. ciklus koncerata ruske glazbe (dirigent N. Rimski-Korsakov), a 1909. osnovao trupu → Ballets russes, s tada najčuvenijim baletnim umjetnicima i koreografima. Trupa je revolucionirala onovremenu baletnu umjetnost, modernizirajući je i približivši je idejnim načelima suvremene estetike. Uz Djagiljeva povezani su svjetski uspjesi mnogih baleta (Stravinski: Žar ptica; Posvećenje proljeća; Petruška; Debussy: Popodne jednog fauna; De Falla: Trorogi šešir; Satie: Parade). 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: