Doillon, Jacques

Doillon, Jacques, francuski filmski režiser i scenarist (Pariz, 15. III. 1944). Posvećen osebujnom nekomercijalnom filmovanju, gdje je u središtu minuciozna psihološka analiza likova i njihovih nekonvencionalnih odnosa. Važniji filmovi: Prsti na glavi (1974), Žena koja plače (1978), Obiteljski život (1985), Petnaestogodišnja djevojka (1989), Previše (premalo) ljubavi (1998).