domobranstvo

domobranstvo, mimohod postrojbi Hrvatskog domobranstva povodom proslave prve obljetnice NDH, Zagreb
domobranstvo (njemački Landwehr, mađarski honvéd), opća narodna vojska; naziv novijeg doba. Iako se oslanja na staru praksu općeg poziva u vojsku, domobranstvo je osnovano u XIX. st. kao sustav vojne obveze koji se obično dijelio na prvi i drugi poziv. U Austro-Ugarskoj Monarhiji kao drugi dio vojske (uz zajedničku austrougarsku vojsku) domobranstvo je bilo podijeljeno na obje polovice države te je Hrvatska imala zajedničko domobranstvo s Ugarskom, koje je (od sklapanja nagodbi 1867. i 1868) potpadalo pod Ministarstvo za zemaljsku obranu u Budimpešti. U domobranstvu u hrvatskim zemljama službeni je jezik bio hrvatski, zastave postrojbe bile su uokvirene trobojnicom, prisega se polagala “na posvećene zakone naše domovine”, a poseban odjel u Budimpešti vodio je službenu korespondenciju na hrvatskom jeziku. Nakon razvojačenja Vojne granice, hrvatsko-slavonski domobranski (VII.) distrikt sastojao se (1873) od 12 pješačkih bojni, četiri konjanička eskadrona i jednoga strojničkog odjela. Domobranstvo se postupno preustrojilo i povećavalo do potpunog izjednačavanja sa zajedničkom austrougarskom vojskom, kada je dobilo i svoje topništvo (1912). Vojna obveza ustanovljena je na 12 godina, od kojih dvije u djelatnoj službi, a ostalo u “nadopunidbenoj pričuvi”. Raspadom Austro-Ugarske (1918) domobranstvo je ukinuto, a ponovno je uvedeno u NDH 1941. kao redovita vojska popunjavana novačenjem na temelju zakona. Potpadalo je pod Ministarstvo domobranstva i dijelilo se na kopnenu vojsku, zrakoplovstvo i mornaricu. Više je puta preustrojavano. Kopnena vojska sastojala se (1943) od 130 000 vojnika ustrojenih prema zbornim područjima i imala je četiri gorska i četiri lovačka zdruga te četiri pješačke pukovnije, željezničko-stožerne bojne i dr. Zrakoplovstvo je ustrojeno po jatima (eskadrilama). U zrakoplovnim je lukama (Zagreb, Sarajevo, Banja Luka, Zemun) raspolagalo s oko 160 zrakoplova. Zapovjedništvo plovnih snaga (od 1943. mornarica) ustanovljeno je unatoč protivljenju Italije; imalo je sjedište u Zagrebu i Zapovjedništvo obale i pomorskog prometa u Splitu, kao i lučka zapovjedništva. Iz domobranstva ustanovljene su dobrovoljačke legionarske jedinice, koje su uključivane u osovinska ratna djelovanja na Istočnom bojištu (Staljingrad) i Crnom moru (Varna). Tijekom 1942–43. osnovane su i legionarske divizije (369, 373. i 392), sastavljene od domobranskih novaka, koje su djelovale u sklopu njemačkih snaga (Wehrmacht). Ukinuto 1945, domobranstvo je obnovljeno u Domovinskom ratu ustrojstvom teritorijalnih postrojbi HV-a.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: