donacionalno-feudalni sustav

donacionalno-feudalni sustav, zaseban sustav zemljovlasničkih odnosa, zasnovan na pretpostavci da je sva zemlja koja se ne nalazi u privatnom posjedu vlasništvo vladara, koji je može podjeljivati pojedincima ili obiteljima koji su za krunu iskazali određene zasluge. Darovana zemlja vraćala se kruni u slučaju izumiranja muške loze vlasnika ili veleizdaje. Sustav se započeo u Hrvatskoj razvijati još u doba narodnih vladara, a bio je na snazi sve do ukidanja feudalnih odnosa. U doba vladavine Anžuvinaca u XIV. st. dotadašnji je patrimonijalni sustav zamijenjen banderijalnim te je pravo nasljedstva posjeda prošireno i na kćeri, ali je pravo uživanja posjeda uvjetovanonom službom s vlastitim postrojbama (banderij). Osim vladara, pravo dodjeljivanja posjeda imali su palatin, ban i pojedini velikaši, ali u ograničenu opsegu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: