Donat, Elije

Donat, Elije (latinski Aelius Donatus), rimski gramatičar (IV. st.). Autor dviju gramatika latinskog jezika: manja, početnička, Ars minor, sastavljena je u obliku pitanja i odgovora o osam vrsta riječi. Veća Ars grammatici urbis Romae (3 sveska, 350. godina) obrađuje sve dijelove jezičnog sustava (od temeljnih elemenata do stilistike). Gramatike su prerađivane tijekom cijeloga srednjeg vijeka, jedno su od najčešće tiskanih djela u XV. st. (samo je → Gutenberg tiskao 20-ak različitih izdanja). Cijenjena kao temeljni školski udžbenik za latinski jezik do XVIII. st. Napisao komentar Terencijevih komedija, predgovor komentaru Vergilijevih Eneide i Georgike s Vergilijevom biografijom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: